thang nhiệt kenvin trong Tiếng Anh là gì?

thang nhiệt kenvin trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang nhiệt kenvin sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang nhiệt kenvin

    * dtừ

    kelvin