thang cuốn trong Tiếng Anh là gì?

thang cuốn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang cuốn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang cuốn

    * dtừ

    escalator