thang leo tường pháo đài trong Tiếng Anh là gì?

thang leo tường pháo đài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang leo tường pháo đài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang leo tường pháo đài

    * dtừ

    scaling-ladder