tân văn trong Tiếng Anh là gì?

tân văn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân văn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tân văn

    news, newspaper, review

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tân văn

    review, newspaper