tân cổ điển trong Tiếng Anh là gì?

tân cổ điển trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân cổ điển sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tân cổ điển

    new-classics