tân nguyệt trong Tiếng Anh là gì?

tân nguyệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân nguyệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tân nguyệt

    new moon