tân tạo trong Tiếng Anh là gì?

tân tạo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân tạo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tân tạo

    newly founded

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tân tạo

    newly founded