tân chính trong Tiếng Anh là gì?

tân chính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân chính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tân chính

    new policy; first month of lunar year