tân đề li trong Tiếng Anh là gì?

tân đề li trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân đề li sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Tân Đề Li

    New Delphi