tân ước trong Tiếng Anh là gì?

tân ước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân ước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Tân Ước

    New Testament