tân hôn trong Tiếng Anh là gì?

tân hôn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân hôn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tân hôn

  * ttừ

  nuptial; newly-wed

  * dtừ

  marriage

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tân hôn

  * adj

  nuptial

  * noun

  marriage