tân kỳ trong Tiếng Anh là gì?

tân kỳ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân kỳ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tân kỳ

  * ttừ

  new fangled; new, originality, freshness

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tân kỳ

  * adjective

  new fangled

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tân kỳ

  new fangled