tân địa trong Tiếng Anh là gì?

tân địa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân địa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tân địa

    mind, nature