tân dược trong Tiếng Anh là gì?

tân dược trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân dược sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tân dược

    new drug, new medicine

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tân dược

    new drug, new medicine