tân trang trong Tiếng Anh là gì?

tân trang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân trang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tân trang

    the latest fashion, new made; renew, do up, make as good as new

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tân trang

    to remodel, renovate, reform, reconstruct, renew; renovation