tân chế trong Tiếng Anh là gì?

tân chế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân chế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tân chế

    a new system, new regime