tân ngữ trong Tiếng Anh là gì?

tân ngữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân ngữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tân ngữ

  * dtừ

  object

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tân ngữ

  * noun

  object

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tân ngữ

  object