tân văn hóa trong Tiếng Anh là gì?

tân văn hóa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân văn hóa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tân văn hóa

    new education