tái thế trong Tiếng Anh là gì?

tái thế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tái thế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tái thế

  * dtừ

  second-life, rebirth; (buddhism) second life

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tái thế

  * noun

  second-life, rebirth

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tái thế

  second-life, rebirth