tái hợp trong Tiếng Anh là gì?

tái hợp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tái hợp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tái hợp

  * đtừ

  to reunite, bring together again; join again, joint together again

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tái hợp

  * verb

  to reunite

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tái hợp

  to reunite