tái đi trong Tiếng Anh là gì?

tái đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tái đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tái đi

    * ngđtừ

    pale, pinch, sallow

    * nđtừ

    pale