tái hồi trong Tiếng Anh là gì?

tái hồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tái hồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tái hồi

  * đtừ

  to return again; come again, come back, return, go again, go back (again)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tái hồi

  * verb

  to return again

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tái hồi

  to return again