ném vào trong Tiếng Anh là gì?

ném vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ném vào

  * ngđtừ

  throw

  * thngữ

  to throw in

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ném vào

  to throw at