ném bom tập trung trong Tiếng Anh là gì?

ném bom tập trung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném bom tập trung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ném bom tập trung

    * dtừ

    saturation bombing

    * ngđtừ

    saturate