ném sang bên trong Tiếng Anh là gì?

ném sang bên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném sang bên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ném sang bên

    * ngđtừ

    cant