ném bom trúng trong Tiếng Anh là gì?

ném bom trúng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném bom trúng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ném bom trúng

    * ngđtừ

    prang