ném ra hàng loạt trong Tiếng Anh là gì?

ném ra hàng loạt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném ra hàng loạt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ném ra hàng loạt

    * ngđtừ

    volley