ném bom theo sơ đồ vạch sẵn trong Tiếng Anh là gì?

ném bom theo sơ đồ vạch sẵn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném bom theo sơ đồ vạch sẵn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ném bom theo sơ đồ vạch sẵn

    * dtừ

    pattern-bombing