lộ trình trong Tiếng Anh là gì?

lộ trình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ trình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lộ trình

  * dtừ

  itinerary; road; route

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lộ trình

  * noun

  itinerary; road; route

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lộ trình

  itinerary, road, route