lộ hầu trong Tiếng Anh là gì?

lộ hầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ hầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộ hầu

    a prominent adam's apple

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lộ hầu

    a prominent Adam’s apple