lộ hẳn ra trong Tiếng Anh là gì?

lộ hẳn ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ hẳn ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộ hẳn ra

    * nđtừ

    outstand