lộ nhân trong Tiếng Anh là gì?

lộ nhân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ nhân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộ nhân

    passer-by