lộ chân tướng trong Tiếng Anh là gì?

lộ chân tướng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ chân tướng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộ chân tướng

    to show the cloven hoof; to show one's true colours; to show oneself in one's true light

    hãy kiềm chế những nỗi lo âu làm lộ chân tướng restrain the telltale anxieties