lộ diện trong Tiếng Anh là gì?

lộ diện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ diện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lộ diện

  to show one's face; to show up; to turn up; to appear

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lộ diện

  * verb

  to show one's face

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lộ diện

  to show one’s face