lộ bem trong Tiếng Anh là gì?

lộ bem trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ bem sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lộ bem

    to let out a secret