giày trong Tiếng Anh là gì?

giày trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giày

  shoe

  dây giày shoe-lace

  thợ sửa giày shoe repairer; cobbler

  to trample; to tread underfoot

  bị voi giày chết trodden to death by the elephants

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giày

  * noun

  shoe

  dây giày: shoe-lace

  * verb

  to trample, to tread under food

  bị voi giày chết: Trodden to death by the elephants

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giày

  shoe