giày đi cát trong Tiếng Anh là gì?

giày đi cát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày đi cát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày đi cát

    * dtừ

    sand-shoes