giày không gót trong Tiếng Anh là gì?

giày không gót trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày không gót sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày không gót

    * dtừ

    cack