giày gai trong Tiếng Anh là gì?

giày gai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày gai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày gai

    * dtừ

    hemp sandals