giày cao su trong Tiếng Anh là gì?

giày cao su trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày cao su sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày cao su

    * dtừ

    gumshoe, galoshes