giày nhảy trong Tiếng Anh là gì?

giày nhảy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày nhảy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày nhảy

    * dtừ

    dancing-shoes, pump