giày đi êm trong Tiếng Anh là gì?

giày đi êm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày đi êm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày đi êm

    * dtừ

    sneaker