giày len trong Tiếng Anh là gì?

giày len trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày len sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày len

    * dtừ

    bootee