giày hở gót trong Tiếng Anh là gì?

giày hở gót trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày hở gót sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày hở gót

    * dtừ

    step-ins