già trong Tiếng Anh là gì?

già trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • già

  old; aged

  50 chưa phải là già! 50 isn't old!

  cô ta bắt đầu thấy mình già she's beginning to feel her age

  (đánh bài) king

  già cơ king of hearts

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • già

  * adj

  old; aged; senile

  cô ta có vẻ già: She is begining to look old

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • già

  old