già giận trong Tiếng Anh là gì?

già giận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già giận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • già giận

  mature; solid

  Lý lẽ già giặn Solid arguments: More than full

  Cân đường già giặn: a more than full kilogramme of sugar

  Incisive, trenchant

  Văn phong già giặn: An incisive style