già yếu trong Tiếng Anh là gì?

già yếu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già yếu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • già yếu

  old and weak; senile; senescent; decrepit

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • già yếu

  Decrepit, old and feeble

  Tuy già yếu nhưng vẫn rất minh mẫn: although decrepit (old and feeble), he still remains very lucid

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • già yếu

  old and weak, infirm