già lam trong Tiếng Anh là gì?

già lam trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già lam sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • già lam

  * dtừ

  pagoda

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • già lam

  * noun

  pagoda

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • già lam

  pagoda