điều vô lý trong Tiếng Anh là gì?

điều vô lý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều vô lý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều vô lý

    * dtừ

    absurdity, nonsensicality

    * thngữ

    all my eye (and betty martin)