điều đinh trong Tiếng Anh là gì?

điều đinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều đinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điều đinh

    to negotiate, arrange